Форум ОНУ

Гость


Автор Тема: Світова економіка, 1 курс "Міжнародні економічні відносини", 2011-2012 н.р.  (Прочитано 23226 раз)

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
23 января готовить вопросы к 3 модулю

Оффлайн Galina

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 1
 • Репутация 0
Ирина Богдановна, нам на 23 января готовить третий модуль или "питання до курсу"?

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Питання до курсу

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Результаты перед заключительным модулем

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Питання до заключного модуля «КРАЇНИ,  ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ» курсу «Світова економіка»/ «Економіка зарубіжних країн»
2011-2012 н.р., доц. Насадюк

1. Економіка нових індустріальних країн Східної Азії і Латинської Америки. – 2 год.
1.   Характеристика економіки країн-тигрів Східної Азії.
2.   Причини відставання економічного розвитку країн-тигрів від розвинутих країн Східної Азії.
3.   Особливості економічного розвитку НІС Латинської Америки.
4.   Економічний розвиток Аргентини, Бразилії, Мексики, Чилі.

Основна література:
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Учебник. – СПб., 2007. (С.330-353)
Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. C. 287-290.

2. Розвиток країн з трансформаційною економікою Центральної І Східної Європи. – 2 год.
1.   Особливості економічної історії країн ЦСЄ.
2.   Сучасні економічні перетворення у країнах Центральної і Східної Європи та їх наслідки.
3.   Економіки країн ЦСЄ, що є членами ЄС.
4.   Економіка менш розвинутих країн ЦСЄ.

Основна література:
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Учебник. – СПб., 2007. (С.354-377)

3. Економіка Китаю та Індії. – 2 год.
1.   Місце Китаю та Індії у світовій економіці.
2.   Порівняння економічної моделі Китаю та Індії.
3.   Характеристика економіки Китаю та Індії.

Основна література:
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Учебник. – СПб., 2007. (С.399-402,424-428)
Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. C. 287-290.

4. Економіка країн Близького і Середнього Сходу. – 2 год.
1.   Особливості ісламської економіки.
2.   Характеристика економіки країн Перської затоки та Ірану.
3.   Особливості економічного розвитку країн Північної Африки.

Основна література:
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Учебник. – СПб., 2007. (С. 411-431)
Додаткова література:
1.   Мировая экономика: Учебник / под ред. Проф. А.С. Булатова. –М.: Экономистъ, 2005.

Тема 22. Економіка країн Африки
Основні моделі соціально-економічного розвитку країн Африки.
Сучасні характеристики соціально-економічного розвитку Африки.
Зовнішні фактори розвитку країн Африки.
Основна література:
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Учебник. – СПб., 2007. (С. 402-411)


Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Результаты пересдачи 16 декабря

Поттер - 15,5 баллов
Митчел - 20 баллов
Селиванова - 19 баллов

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
9 декабря состоится семинар

Економіка нових індустріальних країн Східної Азії і Латинської Америки. – 2 год.
1.   Характеристика економіки країн-тигрів Східної Азії.
2.   Причини відставання економічного розвитку країн-тигрів від розвинутих країн Східної Азії.
3.   Особливості економічного розвитку НІС Латинської Америки.
4.   Економічний розвиток Аргентини, Бразилії, Мексики, Чилі.

Основна література:
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Учебник. – СПб., 2007. (С.330-353)
Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. C. 287-290.
Додаткова література:
Шевчук В.О. Економічні реформи у Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання. – Л.: Каменяр, 1999.

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Результаты 2 модульной контрольной работы и текущего рейтинга тут.

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Рекомендований план курсової роботи на 1 курсі «МЕВ»
Вступ
Розділ 1 Особливості макроекономічного розвитку
1.1.   Місце країни у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності, розвитку людського капіталу, легкості ведення бізнесу у 2000-2010 рр.
1.2.   Динаміка ВВП, ВВП на душу населення, інфляції, зайнятості у 2000-2010 рр.
Розділ 2 Характеристика основних галузей економіки
2.1.   Розвиток сфери послуг
2.2.   Основні галузі промисловості
2.3.   Особливості сільського господарства
Розділ 3 Зовнішня торгівля країни і участь у русі капіталу
3.1. Характеристика експорту і імпорту
3.2. Іноземний капітал у країні і роль країни як експортеру капіталу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Література:
До 1 розділу
1.   IMF World Economic Outlook Database. October 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/index.aspx
2.   Офіційний сайт Міжнародного економічного форуму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.weforum.org
3.   Офіційний сайт Докладу про розвиток людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://hdr.undp.org/statistics/
Рейтинг легкості ведення бізнесу Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.doingbusiness.org/economyrankings/

До 2-го розділу
1.   Світова економіка. Підручник. / Філіпенко А., Рогач О. Шнирков О. та ін. – К.: Лібідь, 2007.
2.   Мировая экономика: Учебник / под ред. Проф. А.С. Булатова. –М.: Экономистъ, 2005.
3.   Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005.
4.   Економіка зарубіжних країн / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Осипова В.М. – 3-т вид. – К.: Центр учбової літератури, 2007- 544с.
5.   Ломакин В.К. Мировая экономика / В.К. Ломакин. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 671с.

До 3-го розділу
1.   International Trade Statistics. World Trade Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
2.   World Investment Directory. UNCTAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Вопросы ко 2 модулю курса

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Ребята, рузельтаты 1 модульной контрольной тут

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Рейтинги країн до семінару "Класифікація країн у світовій економіці" http://depositfiles.com/files/ulw9m62tq

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
7 жовтня о 8 годині відбудеться контрольна за 1-м модулем. Питання додаються

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0
Слайди до теми 3 знаходяться тут http://depositfiles.com/files/aeu3riopg

Оффлайн Насадюк И.Б.

 • Абитуриент Форума
 • Сообщений: 27
 • Репутация 0